top of page

YKSILÖVALMENNUS

Kaipaatko lisäharjoitusta esimerkiksi potkuissa tai perustekniikassa?

Yksilövalmennuksessa keskitymme kehittämään juuri niitä ominaisuuksia tai taitoja missä kaipaat apua.

Saat meiltä yksilövalmennusta sekä taekwondoon että asetekniikoihin.

Yksilövalmennusta oman potentiaalin löytämiseen lajista riippumatta?

Sensovalmennus keskittyy kehittämään liikuntataitoja kokonaisvaltaisemmin. Opit tunnistamaan hermostollesi luontaisen tavan liikkua ja kuinka voit hyödyntää tätä omassa harjoittelussa.

Yksilö- ja sensovalmennuksen hinta:

45min - 65€

4 x 45min (paketti) - 220€

Varaa yksityisvalmennus soittamalla 050-522 5917 tai laittamalla s-postia taekwondo.herttoniemi@gmail.com

Yksilöllinen sensovalmennus
tarjoaa lisäpotkua treenaamiseen

Kuva5_Muokattu_2000x1333px_Sensovalmennus_Herttoniemi_KuvaRiittaIlonaHurmerinta_IMG_2296.j

Henkilökohtaiseen ohjaamiseen perustuva sensovalmennus on yksi ratkaisu omassa lajissa kehittymiseen.
 

Taekwondo-ohjaaja Jose Eskelinen on kouluttautunut sensovalmentajaksi ja tarjoaa apuaan yksilöllisen potentiaalin löytämiseen.

 

Mistä tässä valmennustavassa on kyse ja

miksi sitä kannattaisi kokeilla?

Jokainen meistä oppii asioita, esimerkiksi taekwondotekniikoiden liikeratoja, omalla tavallaan.
Toiset hoksaavat nopeasti torjunnan tehokkaimman toteutustavan, toisilla liikkeen ja
voimantuoton hahmottamiseen menee tovi. Tyypillisesti ryhmämuotoisessa harjoittelussa kaikki
treenaavat yhdessä, eikä ohjaajalla ole aina mahdollisuuksia tarkistaa suoritusten tekemistä
yksilöllisesti. Joskus päädymme tekemään liikkeitä hermostomme kannalta väärällä tavalla eikä
edistystä tapahdu.
Olisi tärkeää, että jokainen harrastaja löytäisi itselleen sopivan tavan tehdä liikkeitä oikein.
– Ei pelkkää toistoa, toistoa ja toistoa katsomatta tarkemmin kokonaisuutta, toivoo
Herttoniemen Taekwondoseurassa sensovalmennusta antava Jose Eskelinen.

 

Sensovalmennnuksessa huomioidaan yksilölliset erot ja etsitään kunkin omia hermostollisia
vahvuuksia tekniikoiden suorittamiseen. Liikkeiden läpikäynti yhdessä valmentajan kanssa saattaa
estää turhia loukkaantumisia ja ylirasitusta. Uusien taekwondoliikkeiden tekeminen helpottuu, kun
virheelliset liikemallit saadaan kitkettyä pois.

Mistä sensovalmennuksessa on kyse?

Sensovalmennuksessa keskitytään kokonaisvaltaisesti kehoon ja hermoston toimintaan. Liikkeelle lähdetään valmennettavalle tehtävillä liikunnallisilla testeillä ja motorisen profiilin selvittämisellä. Alussa käydään läpi muun muassa raajojen toimintaa ja liikeratoja, tasapainoa sekä pään ja katseen suuntaamista.

Testaamisen avulla sensovalmentaja saa varmuuden oikeanlaisten liikekoordinaatiomallien
harjoittamiseen kyseiselle henkilölle.
– Testien perusteella pystyn määrittelemään henkilökohtaisia liikeratoja vaikkapa
taekwondotekniikoiden opettelemista varten. Toki samoja kehollisia toimintamalleja voi
soveltaa muihinkin urheilulajeihin, kertoo Eskelinen.


Testauksen jälkeen harjoitellaan henkilökohtaisten ohjeiden mukaisesti oman urheilulajin
tekniikoita. Taekwondon näkökulmasta tärkeitä sensovalmennuksessa tehtäviä harjoitteita ovat esimerkiksi tasapainon löytäminen ja painopisteen siirto, jalkaterän ja nilkkojen aktiivinen käyttö, tukikäden hyödyntäminen sekä rentous–jännitys-vaihtelun oppiminen osana voimantuottoa.
– Kehon asento määrittää aina tekemistä. Kun optimaalinen asentotunnus on herätetty, niin
voimantuotto onnistuu paremmin ja asennoissa on helpompaa säilyttää hyvä tasapaino.
Nämä ovat olennaisia asioita monessa lajiharjoitteessa taekwondoineilla, havainnollistaa
Eskelinen.

Kenelle sensovalmennus sopii?

Sensovalmennusta voidaan hyödyntää lähes kaikissa urheilulajeissa, mutta Herttoniemen Taekwondoseurassa toiminta keskittyy luonnollisesti taekwondoon.
– Toki näin kamppailijana on aina pelattava kotiinpäin ja sanottava, että ”senso” sopii erittäin hyvin kamppailulajeihin. Taekwondossa on erilaisia osa-alueita, esimerkiksi itsepuolustusta, perustekniikkaa ja potkimista, joissa vartaloa käytetään eri tavoin.

Valmennuksesta saatavaa tietoa pystyy soveltamaan kaikkiin lajiharjoitteisiin, kertoo Eskelinen. Tavoitteena on käydä läpi, miten urheilija voi hyödyntää havaittuja henkilökohtaisia ominaisuuksiaan taekwondossa ja lajiharjoittelua tukevissa liikuntamuodoissa. Eskelinen lupaa antaa ohjeita valmennettaville muihinkin liikuntaharrastuksiin.
– Jos valmennettavakseni tulee taekwondoin, joka lisäksi harrastaa vaikkapa jalkapalloa tai sulkapalloa, niin hän saa vinkkejä myös niihin lajeihin.


Sensovalmennus sopii aikuisille sekä nuorille, joilla on valmiudet keskittyä ja omaksua valmennusohjeita. Lisäksi fyysisen kehityksen pitää olla riittävällä tasolla. Taekwondossa valmennettava voi olla vasta-alkaja tai jo pidempään harrastanut.
– Tarjoamme valmennusta aikuisten ja nuorten -ryhmissä harrastaville ja kilpaurheilijoille, eli vähintään 13 vuotta täyttäneille taekwondoineille. Valmennettavalla on oltava aito halu kehittyä ja valmius omatoimiseenkin harjoitteluun, jotta tuloksia syntyy.

 

Eskelinen kannustaa osallistumaan sensovalmennukseen jo taekwondon aloittamisvaiheessa. Oman kehon toiminnan hahmottaminen ja itselle sopivien liikeratojen oppiminen helpottavat varmasti taekwondoharjoittelua.
– Hyvä puoli on se, että ohjaan itse aloittelevien harrastajien intensiivikurssia. Tiedän siis tarkasti, millaisia harjoitteita siellä tehdään ja näen, miten valmennettavat kehittyvät kurssin aikana.

Mitä hyötyä sensovalmennuksesta voi saada?

Valmennus vaatii aina valmentajalta vuorovaikutusosaamista sekä oikeanlaisia puhe- ja toimintatapoja suhteessa valmennettaviin. Sensovalmennuksessa korostuu yksilön kohtaaminen ja yksilön kanssa toiminen sekä taito saada urheilija löytämään parhaan potentiaalinsa.


Aloittelevalle taekwondon harrastajalle valmennus voi antaa varmuutta siihen, että taekwondo soveltuu hänelle harrastukseksi ja kenties innostuksen suunnata kilpaurheilijaksikin. Jokaisesta taekwondoinistä ei tarvitse tulla huippuottelijaa tai maailmalla menestyvää liikesarjakilpailijaa, mutta jokaisella tulisi olla mahdollisuus kehittää taitojaan. Olennaista on, että harjoitusten ohjaajat ja valmentajat muistavat, että jokainen harrastaja on yksilö.
– Jokainen ihminen on uniikki kokonaisuus. Me kaikki voimme oppia haastaviakin
taekwondotekniikoita. Joillekin liikeratojen oppiminen vaatii tarkemmin omien kehollisten toimintojen selvittämistä. Siinä sensovalmentaja voi auttaa, muistuttaa Eskelinen.


Taekwondo-ottelija saa sensovalmennuksessa ohjeita itselleen sopivista liikkumistavoista, jolloin nopeus- ja voimaominaisuuksia pääsee helpommin hyödyntämään. Fyysisen kokonaispaketin huomioiminen voi auttaa otteluissa menestymiseen.
– Olet paljon valmiimpi ottelussa, kun tiedät, miten juuri sinun kannattaa käyttää jalkojasi potkutilanteissa tai valmistautua tiettyihin tekniikoihin, kertoo Eskelinen esimerkkinä.
Liikesarjakilpailijan kilpailusuoritus on vain muutaman minuutin pituinen. Onkin olennaista, että urheilija osaa aktivoida itsensä huippusuoritukseen oikealla hetkellä pitkän kilpailupäivän aikana. Liikesarjakilpailija hyötyisi yksilöllisestä potentiaalien etsimisestä monella tavalla, koska itselle sopivien liikeratojen, tasapainon hallinnan ja hengitysrytmin löytyminen voivat auttaa myös keskittymiseen ja esiintymisjännityksen lieventämiseen.
– Kunnioitan valmennuksessani taekwondoa lajina ja lajitekniikoiden alkuperäistä
suoritustapaa, mutta pyrin löytämään valmennettavalle hänen omien ominaisuuksiensa ja hermostonsa mukaisia parempia liikemalleja tekniikoiden tekemiseen. Yksilön potentiaalia ja luonnollista liikerataa tässä haetaan sekä samalla edistetään lajillista kehittymistä, summaa Eskelinen.


Sensovalmennukseen kannattaa tulla avoimin mielin ja ilman ennakkovalmistautumista.
– Liikunnalliset vaatteet päällä ensimmäiseen tapaamiseen, taekwondopukukin käy
asusteena, niin päästään heti toimintaan, kannustaa Eskelinen.

Riittääkö kerta vai pitääkö sitoutua pidempään valmennussuhteeseen?

Jose Eskelinen toivoo urheilijoiden varaavan vähintään neljän kerran valmennuskokonaisuuden. Ensimmäinen tapaaminen menee yleensä pelkästään alkutestien tekemiseen ja valmennuksen periaatteista keskustelemiseen. Valmennustapaamisten välissä on hyvä olla riittävästi aikaa, jolloin
urheilija harjoittelee huomioituja asioita osana lajitreenejään. Neljän valmennuskerran setillä voidaan varmistaa, että sensovalmentajan havaitsemat asiat ja valmennettavalle antamat toimintaharjoitteet todella toimivat ja auttavat urheilijaa lajissaan.
– Teetän alkutestit usein uudestaan muutaman valmennuskerran ja urheilijan itsenäisen treenailun jälkeen, jotta varmistun sensovalmennukseni toimivuudesta yksilölle. Useimmiten urheilija havaitsee itsekin hyödyt lyhyen ajan sisällä. Tärkeintä kuitenkin on, että menetelmä auttaa urheilijaa eteenpäin pidemmällä tähtäimellä, painottaa Eskelinen.


Ensisijaisesti sensovalmennus on yksilöohjausta, mutta Herttoniemen Taekwondoseuran jäsenet voivat osallistua myös yhdessä perheenjäsenensä tai kaverinsa kanssa.

Taekwondo-ohjaaja sensovalmentajana

Jose Eskelinen on pitkän linjan kamppailu-urheilija: hanmoodon hän aloitti vuonna 2002 jataekwondoa hän on harrastanut vuodesta 2014 lähtien. Eskelinen on muutama vuosi sittensuorittanut liikunnanohjauksen perustutkinnon Varalan Urheiluopistossa. Kipinäsensovalmennukseen syttyi osana opintoja. Tähän mennessä hän on käynyt kaksi Spinacorinjärjestämää sensovalmentajakurssia ja tehnyt niihin liittyvät näyttökokeet.

– Sensovalmennuksen opiskelu jatkuu, mutta haluan samalla saada käytännön kokemustaerilaisten liikkujien ja urheilijoiden parissa. Päätimme Inkwon Hwangin kanssa, että tarjoamme nyt Herttoniemen Taekwondoseuran harrastajille mahdollisuuden kokeilla tätävalmennusmuotoa. Samalla voin auttaa itselle tutun lajin harrastajia, iloitsee Eskelinen.

Yksilövalmennus-herttoniemen-taekwondo.jpg

Herttoniemen seurassa pitkään toimineena tunnen hyvin täällä harjoittelevia ihmisiä.
Uskon, että pystyn juuri siksi auttamaan monia löytämään uutta virettä harjoitteluunsa.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää, kannustaa Jose Eskelinen.

Josen tavoitat numerosta 050-522 5917 tai sähköpostitse taekwondo.herttoniemi@gmail.com

bottom of page